ອຸປະກອນ

CNC lathes, milling machines, drilling machine, grinding machines, punching machines, shears, bending machines, manual arc welding machine, gas shielded welding machines, laser welding equipment, cut torch, plasma cutting machine, laser cutting machine, circuit board manufacturing equipment, placement machine, welding machine, coordinate manual measuring line , ເຄື່ອງມືການປະກອບອຸປະກອນບາງ, microtimes ອັດຕະໂນມັດ, ແລະອື່ນໆ. ເຄື່ອງມືການຜະລິດຕົ້ນຕໍທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບໂຮງງານປຸງແຕ່ງເຄື່ອງຈັກກະດານກໍາແພງ, ແລະເຄື່ອງມືການຜະລິດສະເພາະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຕາມຄວາມຕ້ອງການການຜະລິດແລະຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ.